Adnodd gwrth-fwlio newydd

Rydym yn falch iawn i lansio ein hadnodd gwrth-fwlio newydd a ddatblygwyd mewn parternship gydag Ysgol y Llys a Choleg Llandrillo.

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda disgyblion Bl 5 &6 Ysgol y Llys a helpodd i greu sgript newydd. Roeddem eisiau gwneud yn siŵr bod y ffilm yn berthnasol i bobl ifanc ac wedi trafod y materion y maent yn eu hwynebu â bwlio – nid yr hyn yr ydym yn meddwl eu bod.

Gweithiodd hefyd â Choleg Llandrillo ac un o’u myfyrwyr BA Anrhydedd a gymerodd yr aweniad ar yr ffilmio ac wedi gwneud gwaith rhagorol (hyd yn oed os ydym yn dweud hynny ein hunain)!

Roedd yn brofiad gwych i allu gweithio mewn partneriaeth âg Ysgol y Llys a Choleg Llandrillo ac rydym yn credu bod yr adnodd yn ardderchog ac rydym yn hynod o falch o fod yn gallu rhannu gyda’n hymwelwyr.

Rydym am ddiolch yn enfawr i bawb a gymerodd ran yn y prosiect – rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth.

Beth am alw draw i’r ganolfan i weld yr adnodd newydd yn y ganolfan!

Ysgol y Llys-gwrthfwlio 2017

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com