Ymddiriedolwyr

Mae gan PentrePeryglon sbectrwm eang o Ymddiriedolwyr gyda phartneriaid sefydlol Eni Bae Lerpwl (BHP Billiton gynt), Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn dal i eistedd ar y Bwrdd. Isod gwelwer y Bwrdd presennol:

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lloyd FitzHugh (Cadeirydd)

Paul Hinchliffe (Is-gadeirydd)

Wayne Harris (Trysorydd)

Cerys Percival (Ysgrifennydd) -eni Bae Lerpwl, Materion Arbenigol Allanol

Lawrence Bamber – hefyd yn aelod o IOSH

Carl Foulkes – Prif Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru

Andrew Gwenter – eni Bae Lerpwl, Rheolwr Ardal

Helen MacArthur – Prif Swyddog Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Lee Robinson – Cyfarwyddwr Datblygy Gogledd Cymru Trafnidiaeth Cymru

* Ymddiriedolwr Anrhydeddus – mae Uchel Siryf Clwyd a Gwynedd yn eistedd ar y bwrdd yn ystod eu tymor yn y swydd

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’r Ymddiriedolwyr hefyd yn mynychu cyfarfodydd strategol-grŵp.


Get in touch...http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com