Ymddiriedolwyr

Mae gan PentrePeryglon sbectrwm eang o ymddiriedolwyr gyda phartneriaid sefydlol Eni Bae Lerpwl (BHP Billiton gynt), Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn dal i eistedd ar y Bwrdd. Isod gwelwer y Bwrdd presennol:

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Carl Foulkes (Cadeirydd)

Paul Hinchliffe (Is-Gadeirydd)

Wayne Harris (Trysorydd)

Cerys Percival (Ysgrifennydd)

Amanda Blakeman – Heddlu Gogledd Cymru, Brif Gwnstabl

Lloyd Fitzhugh – Cyn Uchel Siryf Clwyd

Rhys Griffith – Dirpwy, Ysgol y Llys

Andrew Gwenter – eni Bae Lerpwl, Rheolwr Ardal

Helen MacArthur – Prif Swyddog Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Stephen Thomas – Cyn Uchel Siryf Clwyd

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mae’r bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’r ymddiriedolwyr hefyd yn mynychu cyfarfodydd Grŵp Is-Bwyllgor.


Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com