Codi Arian

Mae eich cefnogaeth yn golygu y gallwn helpu llawer mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn helpu i aros yn ddiogel. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a helpu PentrePeryglon rhag dod yn ffrind, codi arian i ni neu yn syml drwy roi.

Sut allwch chi helpu?

Nid oes terfynau i frwdfrydedd neu dychymyg pobl pan ddaw i godi arian! Rydym bob amser yn chwilio am gymorth gan unigolion, cwmnïau a grwpiau; cynnal bore coffi yn y cartref, gwneud digwyddiad noddedig, pecyn bag yn eich archfarchnad leol neu werthu teisennau yn y swyddfa. Does dim syniad rhy fawr neu’n rhy fach.

Os ydych yn cael eu hysbrydoli gan waith PentrePeryglon ac yr hoffech sgwrsio am syniad codi arian, ffoniwch ni ar 01745 850414. Gallwn roi llawer o gyngor a chefnogaeth i chi, o wneud posteri trwy i drydar am eich digwyddiad.


Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com