Archebu Eich Ymweliad

Rydym ar agor yn ystod gwyliau ysgol lleol i aelodau’r cyhoedd. Rydym yn cynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu – ond nid dyma’ch diwrnod allan arferol. Wedi’i gynllunio fel set ffilm, byddwch yn dilyn y llwybr dan do ar daith o’r cartref i’r traeth, cefn gwlad a maes chwarae, a lleoliadau realistig eraill i ddysgu am ddiogelwch mewn ffordd hwyliog.

Tra byddwch yn ymweld, mae gennym ychydig o weithgareddau ar gael. Mae gennym ni’r Helfa Ditectif Dirgel lle byddwch chi ar chwilota am beryglon. Hefyd, mae gennym ni Helfa Drysor! Allwch chi ddod o hyd i’r holl diemwntau rydyn ni wedi’u cuddio’n ofalus?

Mae gennym ni hefyd y CraftPoint, ystafell grefftau lle gallwch chi greu eich campwaith eich hun. O baentio crochenwaith i Build-a-Bear, mae rhywbeth i bawb gymryd rhan ynddo!

Os gwelwch yn dda cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar ein Helfa Ditectif Dirgel, neu cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar BwyntCrefft.I archebu eich ymweliad, gwiriwch ein horiau agor yma yn gyntaf i wneud yn siŵr ein bod yn agor ar y diwrnod yr hoffech ymweld.

Dewiswch eich gweithgaredd a dewiswch o’r amseroedd sydd ar gael ar y dyddiad hwnnw. Dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu prynu.

Nesaf, dewiswch y dyddiad rydych am ymweld â ni o’r dyddiadau sydd ar gael. Os nad yw’r dyddiad yr ydych am ei archebu ar gael, gellir ei archebu’n llawn neu heb ei ryddhau eto.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich tocynnau, sgroliwch i lawr a chliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ i gadarnhau. Rhowch eich manylion personol ac yna ewch ymlaen i’r adran talu.

Anfonir e-bost atoch yn cadarnhau eich archeb.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r ganolfan.


“Excellent fun learning for all ages”


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com