PentrePeryglon – ar gau dros dro oherwydd coronafirws

Bydd y ganolfan yn parhau ar gau oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a osodir gan Lywodraeth Cymru ar atyniadau ymwelwyr dan do. Byddwn yn diweddaru’r wefan hon gydag arweiniad pellach unwaith y bydd gennym fanylion pellach ar sut y byddwn yn bwrw ymlaen ag ailagor.

Mae PentrePeryglon wedi dilyn protocol y Llywodraeth ers i’r firws gael ei gadarnhau gyntaf yn y DU – gan ddarparu glanweithdra ychwanegol i ymwelwyr a staff a chynnal safon lanhau uchel. Fodd bynnag, yn yr amgylchiadau presennol, rydym wedi gwneud y penderfyniad synhwyrol i gau ein drysau dros dro er mwyn dileu’r siawns y bydd y firws yn lledaenu ymhellach.

Neges i bawb, dilynwch y canllawiau sy’n cael eu gosod. Cadwch yn ddiogel ac arhoswch yn iach! Rydym eisoes yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl yn nes ymlaen yn y flwyddyn!PentrePeryglon – Canolfan Sgiliau Bywyd

Hysbysu ac addysgu’r genhedlaeth nesaf ein negeseuon diogelwch…

Croeso i BentrePeryglon! Yr ydym yn atyniad unigryw lleoli  i ymwelwyr dan do yn Nhalacre, Gogledd Cymru (Cyfrinach gorau Gogledd Cymru  mae rhai yn dweud). Rydym yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu i gyd ar ein HelfaDirgel a theithiau addysgol ar gyfer ysgolion a grwpiau wedi eu trefnu. Mae PentrePeryglon wedi cael ei chynllunio i ysbrydoli, hysbysu ac ymgysylltu â’r grwpiau. Mae’n ffordd ardderchog o addysgu’r gymuned mewn sgiliau bywyd hanfodol ac ers agor ym mis Hydref 2005, rydym wedi addysgu dros 95,000 o ymwelwyr ac rydym yn edrych ymlaen at croesawu llawer mwy.


Dirwrnod hwylus I teluoedd

  • Hwyl i’r teulu cyfan
  • Ar agor yn ystod gwyliau lleol
  • Yn hygyrch i bawb

Tystebau


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.


Y Diweddaraf


Cysylltwch â nihttp://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com