Llogi Lleoliad

Llogi Ystafell Gyfarfod a Lleoliad am brisiau fforddiadwy!

Mae PentrePeryglon yn leoliad gwych ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi. Rydym yn cynnig amgylchedd proffesiynol gyda chyfleusterau cyfarfod, hyfforddiant a chynadledda. Rydym gyda ystafell hyfforddi yn llawn o’r offer TG diweddaraf, a dewis o ystafelloedd cyfarfod sy’n lletya 2-60 o bobl. Rydym hefyd a ystafelloedd a’r wahân ar gyfer gweithdai a digwyddiadau. Mae ein cyfleusterau ar gael i’w llogi fesul awr, fesul hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn gyda pharcio am ddim ar y safle. I archebu lle ar gyfer eich digwyddiad neu am wybodaeth bellach, e-bostiwch gwybodaeth@pentreperyglon.org.uk neu ffoniwch un o’r tim ar 01745 850414.

“Diolch yn fawr am y cyfleusterau, roedd popeth yn berffaith ar gyfer ein hanghenion ac rydym wedi mwynhau’r ymweliad!”
Paul Emery NFU Mutual

 

 

Mae’n lle cyfarfod unigryw ar gyfer eich anghenion busnes

Gall ddigwyddiadau ar raddfa fwy, teithiau canolfan a digwyddiadau teuluooed gweithwyr pwrpasol cael eu trefnu dim ond i chi ofyn.

Gellir arlwyo ei ddarparu ar gais drwy arlwywyr allanol.


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com