Cwestiynnau Cyffredin

 

Pryd ydych chi ar agor?

Byddwn ar agor nesaf yn ystod y Gwyliau Haf lleol (wythnos yn dechrau 24ain Gorffennaf) ar gyfer ein sesiynau agor cyhoeddus o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10yb (ac eithrio gwyliau banc).

Os ydych chi’n ysgol / grŵp wedi’i drefnu ac eisiau archebu ymweliad,  ffoniwch un o’r tîm ar 01745 850414 neu e-bostiwch ni ar bookings@dangerpoint.org.uk.

 

Beth ydych chi’n ei wneud?

Rydym ni’n ganolfan addysgol yn ogystal ag elusen annibynnol. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu am ddiogelwch. Yn fyr, rydym yn Ganolfan sy’n llawn gweithgareddau hwyliog a chyffrous i ddiddanu pawb trwy gydol ymweliad.

 

Os rhaid i mi archebu, a sut allai archebu?

Rydym yn argymell archebu cyn i chi ddod i’r ganolfan i osgoi siom. Gallwch ein ffonio ar 01745 850414, e-bost ar bookings@dangerpoint.org.uk neu anfon neges ar gyfryngau cymdeithasol i drefnu eich ymweliad.

 

Lle ydych chi wedi’i lleoli?

Rydym wedi ein lleoli ar yr A548 Ffordd yr Arfordir, troead Traeth Talacre o’r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymerwch y troad cyntaf ar y dde. Yn yr un modd, ein cod post yw CH8 9RL os ydych yn defnyddio Mapiau ar eich ffôn.

 

A allaf ddod â bwyd/diod?

Gallwch, gallwch ddod â phecyn bwyd efo chi ond nid oes gennym gyfleuster bwyd ar y safle. Fodd bynnag, rydym yn gwerthu creision / bariau siocled a diodydd meddal ac mae gennym hufen iâ ar werth! Gennym ddigon o le i ymwelwyr bwyta eu bwyd tra maent yma.

 

A ydych yn cael dod â chŵn?

Yn anffodus, dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.

 

A yw’r ganolfan yn hygyrch?

Mae’r ganolfan yn gwbl hygyrch – mae gennym 2 ardal y gellir eu cyrraedd trwy’r grisiau ond mae lifftiau grisiau ar gael. Mae gennym ni lifftiau o amgylch y ganolfan i ddiwallu eich anghenion. Gofynnwch i aelod o staff am gymorth a byddwn yn fwy na pharod i helpu.

 

Tua faint yw cost yr ymweliad?

Mae prisiau’n amrywio o £4, mae’n dibynnu ar ba weithgaredd yr hoffech chi gymryd rhan ynddo. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth wrth glicio ar ein tab ‘Archebu Eich Ymweliad’.

 

Dwi’n aelod o grwp / ysgol, sut gallaf drefnu ymweliad?

Mae PentrePeryglon yn cynnig cyfle gwych i ysgolion neu grwpiau trefniadol ymweld ar deithiau addysgol gyda’n ceidwaid hyfforddedig iawn. Rydym yn cynnig nifer o wahanol raglenni yn dibynnu ar oedran ac anghenion eich grŵp a gellir eu teilwra os oes angen.

 

A oes toiledau ar gael?

Oes, mae yna doiledau, toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babanod.

 

 A oes lle parcio ar gael?

Oes! Mae gennym parcio am ddim i gwsmeriaid tu allan i’r ganolfan.

 

Os oes gennych fwy o gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni! Dyma ein manylion cyswllt isod:


http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com