Helfa Dietctif Dirgel

Diwrnod Allan i’r deulu

Ar eich ymweliad, byddwch yn dod yn Dditectif Dirgel yn chwilio am beryglon y gallech chi eu gweld bob dydd a chasglu cliwiau i gwblhau’r Chwest.

Wedi’i gynllunio fel set ffilm, byddwch yn dilyn y llwybr dan do ar daith o gartref i draeth, cefn gwlad a man chwarae, a lleoliadau realistig eraill i ddysgu am ddiogelwch mewn ffordd hwyliog.

Mynd o gwmpas y ganolfan

MMae llawer i’w weld ar eich ymweliad neu ar yr Helfa Ditectif Dirgel, felly cymerwch eich amser – nid oes angen rhuthro.

Mae’r Ganolfan i gyd dan do ac eithrio rhan fechan y tu allan ond mae gennym ganopïau os nad yw’r tywydd yn wych). Mae’r Ganolfan yn gwbl hygyrch i bob ymwelydd, ac i gadeiriau olwyn a phramiau. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael ar y safle hefyd.Prisiau

Oedolion a Phlant£5
4oed ac o danAm ddim
Gostyngiadau (dros 65oed a Myfyrwyr gyda cherdyn NUS) £4
Tocyn Teulu (4 ymwelydd neu drosodd) Gostyngiad o 20%

Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com