Helfa Ditectif Dirgel & Helfa Drysor!

Wyt ti ddigon dewr i fod yn Dditectif Dirgel?

Ar eich ymweliad, byddwch yn cymryd rôl Ditectif Dirgel yn chwilio am beryglon y gallech chi eu gweld bob dydd a chasglu cliwiau i gwblhau’r Chwest. Mae llawer i’w weld ar eich ymweliad, felly cymerwch eich amser – does dim angen brysio.

Mae’r Ganolfan i gyd dan do (heblaw am ran fechan y tu allan ond mae gennym ni ganopïau os nad yw’r tywydd yn braf). Mae’r Helfa Ditectif Dirgel yn daith hunan-dywys, lle byddwch efo llyfryn gweithgaredd yn eich arwain trwy’r senarios.

Ar ben hynny, mae gennym ein Helfa Drysor! Rydym wedi cuddio 15 o ddiemwntau o amgylch y ganolfan yn ofalus i chi ddod o hyd iddynt! (Mae rhai ohonyn nhw wedi cael eu cuddio’n RILI dda – allwch chi weld nhw i gyd?) Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i bob un, byddwch chi’n gallu dewis gwobr o’r Bocs Drysor.

Mae llawer i’w wneud yn y ganolfan – cliwiau i’w darganfod, gemau i’w chwarae, fideos i’w gwylio a gweithgareddau rhyngweithiol i gymryd rhan ynddynt. Wedi’i gynllunio fel set ffilm, byddwch yn dilyn y llwybr dan do ar daith o’r cartref i’r traeth, cefn gwlad a maes chwarae, a lleoliadau realistig eraill i ddysgu am ddiogelwch mewn ffordd hwyliog.I archebu eich ymweliad, gwiriwch ein horiau agor yma yn gyntaf i wneud yn siŵr ein bod yn agor ar y diwrnod yr hoffech ymweld.

Dewiswch eich gweithgaredd a dewiswch o’r amseroedd sydd ar gael ar y dyddiad hwnnw. Dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu prynu.

Nesaf, dewiswch y dyddiad rydych am ymweld â ni o’r dyddiadau sydd ar gael. Os nad yw’r dyddiad yr ydych am ei archebu ar gael, gellir ei archebu’n llawn neu heb ei ryddhau eto.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich tocynnau, sgroliwch i lawr a chliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ i gadarnhau. Rhowch eich manylion personol ac yna ewch ymlaen i’r adran talu.

Anfonir e-bost atoch yn cadarnhau eich archeb.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r ganolfan.


*Excellent in every way*


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com