SWYDDI YM MHENTREPERYGLON

Croeso i wybodaeth am y swyddi sydd ar gael ym MentrePeryglon – y ganolfan addysg diogelwch Mae PentrePeryglon yn elusen gyda’r genhadaeth i: Addysgu plant a phobl ifanc a’r gymuned ehangach mewn ymwybyddiaeth o ddiogelwch er mwyn lleihau achosion o farwolaethau ac anafiadau damweiniol a hyrwyddo iechyd, lles a Diogelwch Cymunedol.

Mae PentrePeryglon yn ganolfan addysg ddiogelwch rhyngweithiol sydd ag amrywiaeth o sefyllfaoedd tebyg i fywyd go iawn. Mae PentrePeryglon wedi ennill nifer o wobrau ar gyfer addysgu ymwelwyr o bob oed sgiliau ar draws nifer of wahanol sefyllfaoedd fel diogelwch tân, diogelwch dŵr, cartref, ffyrdd a diogelwch teithio a diogelwch ar y rhyngrwyd ac ati. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli mewn amgylchedd hyfryd, yn agos at y traeth gyda parcio am ddim ar y safle.

Helpwch ni i gyflawni ein cenhadaeth, a bydd gennych chi yrfa, nid yn unig yn hynod foddhaol, ond mae hefyd yn dod â manteision mawr iddo ac amgylchedd gwaith symbylus a chefnogol.

Ar gyfer ein swyddi gwag cyfredol, cliciwch ar y dolenni isod i weld a gwneud cais.Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com