Grwpiau

Yn ogystal â chynnig ymweliadau addysgol, rydym hefyd yn gallu cynnig nifer o raglenni sgiliau bywyd a rhaglenni gweithgareddau hunan-dywys.

Mae ein rhaglenni sgiliau bywyd wedi cael eu datblygu i gynnig cefnogaeth a chyngor a gellir eu teilwra i weddu i oedran neu anghenion eich grŵp.

Grwpiau mewn lifrau

PentrePeryglon Ecstra – Anghenion Dysgu Ychwanegol

‘Nawr fy mod i’n Cropian – Rhaglen Rhienni

PentrePeryglon + (50oed +)

FireSafe – Rhaglen ataliol ar gyfer plant sy’n tanio’n fwriadol

Rydym hefyd yn cynnig cyfle gwych i grwpiau eraill i ymuno â’n Helfa Ditectif Dirgel. Wrth ddefnyddio llyfr gweithgaredd, byddwch yn chwilio drwy’r Ganolfan i gasglu gliwiau i gwblhau eich ymchwil. Os oes gennych bwnc neu fathodyn arbennig y buasech yn hoffi ei gwblhau ar eich ymweliad, ffoniwch ni am drafodaeth.

Os hoffech chi drafod eich anghenion neu os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n rhaglenni rhowch alwad i ni am sgwrs.


http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com