Gwobrwyon

Ennillydd Gwobrwyon

Ers i’r Ganolfan agor yn 2005, mae PentrePeryglon wedi bod yn ganolfan sydd wedi ennill sawl gwobr. Rydym wedi ennill nifer o wobrau sy’n cydnabod y cyfraniad yr ydym wedi’i wneud i fywydau plant a phobl ifanc. Isod mae rhai o’r gwobrau hyn – os hoffech weld rhestr lawn, cysylltwch ag un o’r tîm a fydd yn hapus i helpu.


 • Gwobrau Twristiaeth Sir y Fflint: Profiad Ymwelwyr Gorau (2014)
 • Ail-achrediad Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth (2014)
 • Ail-achrediad Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth (2013)
 • Enillydd gwobr categori Cymdeithasol a Chymunedol Cyflawniad Cymru y Daily Post (2012)
 • Enillydd gwobr categori Cymdeithasol a Chymunedol Gwobrau Busnes Sir y Fflint (2012)
 • Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2012 Sefydliad a Edmygir Fwyaf – yn ail (2012).
 • BHP Billiton – Gwobrau Iechyd, Diogelwch yr Amgylchedd a Chymuned (2012)
 • Santander Enillydd gwobr datblygu menter gymdeithasol – gwobr genedlaethol £50,000 (2012)
 • Achrediad Efydd LASER (2012)
 • Ail-achrediad Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth (2012)
 • BHP Billiton – Gwobrau Iechyd, Diogelwch, yr Amgylchedd a Chymuned (2010)
 • Archediad Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth (2010).

Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Cysylltwch â Ni...

  http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com