Dathlu carreg filltir

Heddiw, dathlodd PentrePeryglon carreg filltir arbennig iawn! Gydag ymweliad gan ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Bro Dyrdwy, Y Corwen, rydym wedi croesawu ein 75,000ef ymwelydd i’r Ganolfan.

Rydym yn falch iawn o’r siawns i addysgu gymaint o ddisgyblion ac aelodau o’r cyhoedd dros y blynyddoedd. Ers agor, mae’r elusen wedi parhau i fynd o nerth i nerth ac yn diweddaru’r Ganolfan yn unol â hynny i sicrhau bod ei negeseuon yn berthnasol i gymdeithas heddiw.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r nifer mwy o ymwelwyr o bob oedran ac yn gobeithio y bydd ein holl negeseuon a hyd yn cael ei gofio am beth amser.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com