Cyfrannwch

Mae rhoddion yn ein galluogi i barhau i gyflawni ein negeseuon diogelwch amhrisiadwy i’n cymuned ac rydym yn ddiolchgar iawn am bob rhodd a dderbyniwn.

Mae’r nifer o wahanol ffyrdd y gallwch roi eu rhestru isod, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni – fydd un o’r tim yn hapus i siarad drwy unrhyw opsiyniau.

————————————————————————————————————————————————————————-

Arian neu siec:

Ni allai gyfrannu arian neu siec bod yn fwy haws! Gallwch naill ai ddod draw yn bersonol neu anfon eich cyfraniad at:

PentrePeryglon, Parc Busnes Granary Court, Ffordd yr orsaf, Talacre, Sir y fflint, CH8 9RL

Gwnewch eich siecs yn daladwy i DangerPointLtd os gwelwch yn dda.

————————————————————————————————————————————————————————-

Cyfrannwch ar-lein:

Ar ein safle ‘Local Giving’- cliciwch ar y botwm isod a fydd yn mynd â chi drwy i safle diogel lle gallwch ddewis i roi unwaith yn unig, neu sefydlu rhodd reolaidd i ni – mae’r cyfan yn syml iawn!

donate lg

Os gwelwch yn dda ystyried Cymorth Rhodd!

DIOLCH AM EICH HAELIONI!


Get in touch..http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com