Gweithgareddau a Rhaglenni

Pwy all elwa o ymweliad?

Pawb! Gall ymweliad â PhentrePeryglon fod o fudd i bawb gyda gweithgareddau a rhaglenni sy’n addas o 5 oed i fyny (nid oes terfyn oedran uchaf yma yn PP).

Os ydych gyda grŵp ysgol neu un wedi’i threfnu, gallwn gynnig teithiau tywys gan ein tîm o geidwaid sydd wedi eu hyfforddi’n drwyadl a  gallem deilwra’r ymweliad i weddu i anghenion neu oedran eich grŵp. I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich ymweliad addysgol,  mae manylion pellach ar gael yma.

Os ydych yn deulu yn chwilio am ddiwrnod allan llawn hwyl, yna ni yw’r lle i chi – edrychwch yma i weld beth y gallwn ei gynnig.“Educational fun!”


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com