Dewch i Gyfarfod y Tîm

Mae ein tîm yn cyfuno doniau strategol, creadigol a chyfeillgar!

Tîm cyfeillgar yn cynnwys 3 aelod a staff llawn amser a 10 o weithwyr sesiynol (ein Ceidwaid) sydd gennym ym MhentrePeryglon.

Julie – Rhelowr Canolfan julie@pentreperyglon.org.uk

Dechreuais weithio ym MhentrePeryglon yn 2006 ac ers hynny mae’r ganolfan ac mae fy rôl wedi newid gyda phob datblygiad newydd. Mae fy rôl hefo gyfrifoldeb cyffredinol ar gyfer y ganolfan, y cyllid, mae’r tîm ac adrodd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae’r ganolfan a’r rhaglenni ein bod yn cyflawni wedi datblygu dros y blynyddoedd i ennill nifer o wobrau ar gyfer yr elusen yr ydym i gyd yn falch iawn ohono. Mae’n bleser gweithio gyda thîm gwych o’r fath, ymroddedig o bobl mewn amgylchedd gwych o’r fath ac yr wyf yn ffodus iawn i allu dweud fy mod yn mwynhau dod i’r gwaith bob dydd.


Cat – Dirpwy Reolwr cat@pentreperyglon.org.uk

Rwyf yn gyfrifol am ein holl gyfryngau cymdeithasol ac ar-lein (dewch i ddweud helo) a chreu copi ar gyfer ein deunyddiau hyrwyddo. Rwyn goruchwylio i gyd o’n prosiectau sy’n cael eu cynnal ym MhentrePeryglon ac yn sicrhau eu bod yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ac yn berthnasol. Rwyf hefyd y pleser o reoli ein tîm gwych o Ceidwadau o ddydd i ddydd.


Donna – Cydlynydd Marchnata donna@pentreperyglon.org.uk

Dechreuais weithio ym MhentrePeryglon ym mis Mai 2023. Fel Cydlynydd Marchnata, rwy’n gyfrifol am ein cyfryngau cymdeithasol (dewch i roi ‘helo’ i ni!), gwefan PentrePeryglon a chynhyrchu copi ar gyfer ein deunyddiau hyrwyddo ymhlith llawer o bethau gwych! Mae’n bleser gweithio gyda thîm mor ymroddedig ac angerddol mewn amgylchedd sydd nid yn unig yn addysgiadol ond yn llawer o hwyl hefyd!


Hazel – Gweinyddwr hazel@pentreperyglon.org.uk

Rwyf ar secondiad o Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, ac wedi bod gyda ni ers ychydig dros 4 blynedd. Fel Gweinyddwr PentrePeryglon,  mae dyletswyddau fi yn cynnwys yr holl swyddogaethau swyddfa cyffredinol a hi yw’r prif berson mewn PP i drefnu archebion ar gyfer ymweliadau ysgolion a hefyd ar gyfer ein HelfaDiregel yn ystod gwyliau ysgol lleol. Mae’n bleser i fod yn rhan o’r tîm PentrePeryglon cyfeillgar a hynod o werth chweil i weld gwerth ymweliad i’r Ganolfan, o’r adborth cadarnhaol a gafwyd yn dilyn taith.


Ceidwaid – guides@dangerpoint.org.uk

Mae ein Ceidwaid yn cyflwyno negeseuon diogelwch pwysig PentrePeryglon trwy ein teithiau tywys o amgylch ein canolfan ryngweithiol. Mae gennym dîm gwych o Geidwaid ac os ydych chi wedi ymweld â ni o’r blaen, rwy’n siŵr y byddech i gyd yn cytuno.


K-os – k-os@dangerpoint.org.uk

Tydi K-os ddim yn dod o’n planed ni ac nid yw’n deall beth yw perygl na sut mae’n gallu peryglu ei hun ar adegau. Yn ystod ymweliad, bydd ein ymwelwyr yn trio helpu K-os i ddeall beth yw peryglon a sut y gall gadw ei hun yn ddiogel yn y dyfodol.


Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com