PwyntCrefft

Mae PwyntCrefft yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol – mae yna rywbeth i bawb!

Dewiswch eich crochenwaith i beintio a’i addurno neu eitem grefft i’w chreu! Mae gennym ni lawer o wahanol focsys arian ceramig, potiau paent neu fwydwyr adar ac mae gennym Build-a-Bear gyda llawer o anifeiliaid gwahanol!

Sylwch ein bod yn gofyn i chi DALU WRTH GYRRAEDD pa weithgareddau celf a chrefft yr ydych am eu gwneud.I archebu eich ymweliad, gwiriwch ein horiau agor yma yn gyntaf i wneud yn siŵr ein bod yn agor ar y diwrnod yr hoffech ymweld.

Dewiswch eich gweithgaredd a dewiswch o’r amseroedd sydd ar gael ar y dyddiad hwnnw. Dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu prynu.

Nesaf, dewiswch y dyddiad rydych am ymweld â ni o’r dyddiadau sydd ar gael. Os nad yw’r dyddiad yr ydych am ei archebu ar gael, gellir ei archebu’n llawn neu heb ei ryddhau eto.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich tocynnau, sgroliwch i lawr a chliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ i gadarnhau. Rhowch eich manylion personol ac yna ewch ymlaen i’r adran talu.

Anfonir e-bost atoch yn cadarnhau eich archeb.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r ganolfan.


*Highly Recommend*


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com