Wobr Busnes Menter Gymdeithasol

Ar Hydref 18fed, mynychodd DangerPoint Wobrau Busnes Sir y Fflint ac roedd yn anrhydedd derbyn y ‘Wobr Busnes Menter Gymdeithasol Orau’.

Mae Gwobrau Busnes Sir y Fflint yn cynnwys 9 categori sy’n caniatáu i unrhyw fusnes llwyddiannus yn Sir y Fflint gystadlu yn y gwobrau mawreddog hyn. Mae pob cais yn cael ei feirniadu gan noddwr pob gwobr. Noddwyd y categori ‘Menter Gymdeithasol Orau’ gan Galliford Try gydag 8 enwebai i gyd.

Mynychodd Julie, Cat & Jennifer y noson wobrwyo ac roeddent yn falch iawn o dderbyn y wobr.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com