Cyngerdd Nadolig | 2019

Ar Ragfyr 13eg, cynhaliodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol unwaith eto yn Eglwys Gadeiriol St Asaph.

Cawsom ddigwyddiad hyfryd eleni ac roeddem yn ddiolchgar iawn am ddychwelyd Pedwarawd Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru a ymunodd â ni unwaith eto. Eleni gwnaethom hefyd groesawu Côr Byddar Dee Sign a arwyddodd nifer o alawon Nadolig yn ogystal ag ymuno â Phedwarawd Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru yn ‘O Holy Night’.

Roeddem hefyd yn ddiolchgar iawn i un o’n cefnogwyr mwyaf am ymuno â ni, yr unawdydd Gracie Mellalieu. Mae Gracie wedi ymweld â ni ers blynyddoedd lawer yn ystod ein hamseroedd agor cyhoeddus ac roeddem yn hapus iawn pan gytunodd i ymuno â ni fel un o’n perfformwyr.

Cododd y digwyddiad dros £ 1000 ar gyfer DangerPoint, a fydd yn mynd yn ôl yn syth i’r elusen i’n helpu gyda’n cyflawniad craidd.

Hoffem raddau ein diolch diffuant i bawb a fynychodd y digwyddiad yn ogystal â’r rhai a’i cefnogodd.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com