Spellfest Arswydus

Ymunwch â ni Calan Gaeaf hwn am sesiwn iasol, grefftus yn CraftPoint – archebwch nawr i osgoi cael eich siomi!

Dewch i gwrdd â’n gwrach gyfeillgar! – a fydd yn eich arwain trwy’r sesiwn. Dechreuwch trwy baentio eich crochenwaith eich hun ar thema Calan Gaeaf – dewiswch ddyluniad beiddgar a dewiswch eich hoff liwiau paent. Nesaf, helpwch ein gwrach trwy greu diod brwnt a tharo swyn brawychus! Yn olaf, mwynhewch wneud rhai baubles bwystfilaidd i addurno’ch tŷ â nhw.

SYLWCH: Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Nid yw’r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer plant dan 3 oed.I bwcio, dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu prynu. Nesaf, dewiswch y dyddiad yr hoffech ymweld â ni o’r dyddiadau sydd ar gael ac yna dewiswch eich amser.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich tocynnau, sgroliwch i lawr a chliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ i gadarnhau. Rhowch eich manylion personol ac yna ewch ymlaen i’r adran talu.

Anfonir e-bost atoch yn cadarnhau eich archeb.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r ganolfan.

Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com