Grwpiau Mewn Lifrau

Ymunwch â ni ym MhentrePeryglon ar un o’n teithiau tywys neu are ein Helfa Ditectif Dirgel hunan-dywys o amgylch ein canolfan ryngweithiol.

Bathodynnau & Pynciau

Mae ein Helfa Ditectif Dirgel yn cwmpasu nifer o elfennau diogelwch gwahanol a gellir ei ddefnyddio tuag at gwblhau elfennau eich bathodynnau gweithgaredd. Er enghraifft, bydd ymweliad yn cwblhau elfennau o’r pynciau gweithgareddau canlynol ar gyfer cybiau:

  • Diogelwch ar y Ffyrdd
  • Diogelwch Personol
  • Diogelwch yn y Cartref
  • Beicwyr

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am sut y gall ein Helfa Ditectif Dirgel cael eu teilwra ar gyfer eich grŵp. Mae bwcio yn hanfodol.

Amseroedd

Gall PentrePeryglon cynnig sesiynau nôs lle gallwch ymweld yn ystod eich amseroedd cyfarfod arferol (cysylltwch â’r Ganolfan i drafod amseru a dyddiadau).

Costau

Taith Tywys – Cysylltwch â’r ganolfan ar gyfer mwy o wybodaeth

Helfa Ditectif Dirgel – £5 yr un – gostyngiadau grwp ar gael.


Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com