SIOP NEWYDD PENTREPERYGLON

Caeodd PentrePeryglon ei ddrysau am wythnos ym mis Gorffennaf ar gyfer datblygiad newydd cyffrous iawn!

Mae ein sefyllfa siop wedi cael ei hadnewyddu’n llwyr gan Y Co-op gan ei gwneud yn fwy ac yn fwy rhyngweithiol i’n profiad ymwelwyr.

Nod pwrpas y siop yn y ganolfan yw addysgu pobl ifanc am ganlyniadau a risgiau pwysau gan gyfoedion, bwlio, codi siopau a chyllidebu, ynghyd â manteision gwneud dewisiadau bwyta’n iach.

Mae’r trosiant cyflawn gan y Co-op a’i chontractwyr – buddsoddiad o fwy na £ 15,000 a thros 150 o oriau gwirfoddol yn creu siop realistig a gweithredol wedi bod yn welliant mawr i’r ardal ac rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hyn mae ein hymwelwyr yn ei ddweud amdano fe.

Dywedodd Mike Gallagher, Rheolwr Ardal y Co-op, “Mae’n lleoliad gwych, rhyngweithiol ac arloesol sy’n gwella’r cwricwlwm, gan ddod â dysgu i fywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth i addysgu plant a phobl ifanc yn ein cymuned mewn sgiliau diogelwch hanfodol.”

Lansiwyd y siop newydd ar 1 Awst i’n hymwelwyr gyda gwestai arbennig Gracie, un o’n cefnogwyr mwyaf fel ‘gwestai anrhydedd’ ynghyd â chydweithwyr o’r Co-op.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com