Prosiect Ymchwil PentrePeryglon

Cynhaliom ddau o fyfyrwyr o Brifysgol Caer, Heather & Chloe, sy’n astudio’r Gyfraith a Throseddeg ar eu lleoliad 5 wythnos i gwblhau’r prosiect ymchwil blynyddol ym mis Mai/ Mehefin.

Maent wedi ymweld â chyfanswm o 11 ysgol i ail-brofi gyda’r cwis o 5 o’r 6 sir yng Ngogledd Cymru. Yn ystod eu hymweliad, cyflwynodd y myfyrwyr y cwis wanth y disgyblion cymryd rhan yn ystod ymweliad â PhentrePeryglon i ddysgu faint o wybodaeth y mae disgyblion yn ei gadw o’u hymweliadau.

Roedd y canlyniadau’n gadarnhaol iawn ac yn dangos bod y sgôr cyn-ymweliad ar gyfartaledd yn 39%, roedd y canlyniadau ar ôl ymweliad yn 92% a’r sgoriau ail-brawf cyfartalog yn 76%, sy’n rhoi sgōr cadw o 82%.

Canlyniadau 2018

Yn ychwanegol at y cwis, maent hefyd yn cynnal cyfweliadau un-i-un gyda disgyblion i ddeall yr hyn y maent yn ei gofio o’u hymweliad ac a ydynt wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol oherwydd yr hyn a ddysgon nhw yn PeryglonPoint. Gallwch wylio’r fideo llawn yma: http://bit.ly/DPResearch18

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com