Prosiect Ymchwil – Lleoliad Myfyrwyr 2019

Yn ystod mis Mai / Mehefin, gwnaethom gynnal dau fyfyriwr o Brifysgol Caer, Ella & Keely, sy’n astudio Troseddeg a Seicoleg ar eu lleoliad 5 wythnos i gwblhau ein prosiect ymchwil blynyddol.

Fe wnaethant ymweld â chyfanswm o 13 ysgol o bob rhan o Ogledd Cymru a oedd wedi ymweld â PentrePeryglon yn ystod y 3-6 mis blaenorol. Yn ystod yr ail-ymweliad, cwblhaodd y myfyrwyr y cwis PentrePeryglon eto gyda’r disgyblion i ddeall yn well yr hyn y mae’r disgyblion yn ei gofio o’u hymweliad (maent yn cwblhau’r un cwis ar ôl cyrraedd y ganolfan ac yna unwaith eto ar ôl iddynt orffen eu taith). Roedd canlyniadau’r 13 ysgol eleni yn gadarnhaol iawn gyda chyfradd cadw gwybodaeth ar gyfartaledd o 82%.Canlyniadau Prosiect Ymchwil 2019

Yn ogystal â’r ail-brofion, bu’r myfyrwyr hefyd yn ffilmio gyda rhai o’r disgyblion i ddeall yn well yr hyn maen nhw wedi’i wneud, os rhywbeth, gyda’r wybodaeth a ddysgon nhw yn ystod eu hymweliad. Eleni, fe wnaethon ni ffilmio nid yn unig gyda’r disgyblion, ond hefyd gyda rhai o’r athrawon a ymwelodd â’r ganolfan a roddodd adborth gwerth chweil ar sut maen nhw’n edrych ar ymweliad â’r ganolfan.

Gallwch wylio’r ddwy ffilm yma:

Adborth Disgyblion: http://bit.ly/DPResearch19

Adborth athrawon: http://bit.ly/DPRPTF2019

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com