Mis Prysur yn y Ganolfan!

Rydym wedi cael mis prysur iawn ym MhentrePeryglon, gydag ymweliad ysgol yn y ganolfan bron bob dydd! Ni allwn ddiolch digon i chi i gyd am ddod i ymweld â ni. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar bod pobl yn gweld budd ymweliad â ni! Mae pob ymweliad yn cynnig cyfle i blant ennill sgiliau bywyd hanfodol, tra hefyd yn cysylltu â’r cwricwlwm, cwricwlwm ABCh a’r Rhaglen Ysgolion Iach. Gall ymweliad â ni fod mor fuddiol i’ch ysgol; gall addysgu disgyblion am ddiogelwch fod yn hwyl ac yn rhyngweithiol; rydym yn ymfalchïo yn yr hyn a wnawn! Edrychwn ymlaen at groesawu mwy o ysgolion ym mis Hydref ac ymlaen!

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com