LLWYDDIANT BAGIAU CYMORTH TESCO

Diolch yn fawr i chi am ein helpu i lwyddo yn ein cais am Fagiau Cymorth Tesco! Daethom yn 2il gyda £2000 o arian yn cael ei dderbyn.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i sybsideiddio ymweliadau i addysgu plant a phobl ifanc o ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid ar bob agwedd ar ddiogelwch ar draws ein canolfan gyda ffocws arbennig ar ein senarios ac adnoddau diogelwch ar y traeth a dŵr. Wedi’i leoli o fewn cymuned traeth, rydym yn deall pan fydd y tywydd yn troi’n gynnes, bod pawb eisiau bod yn y dŵr neu o’i gwmpas, felly bydd hwn yn ymgyrch gadarnhaol sy’n hybu’r defnydd o leoliadau nofio diogel o gwmpas Gogledd Cymru ac yn amlygu manteision bod yn yr awyr agored bod yn ddiogel ac yn ymwybodol o’ch amgylchedd bob amser.

Erbyn diwedd y sesiynau hyn bydd y cyfranogwyr yn gwybod;

  • Y Cod Diogelwch Dŵr
  • Rhai technegau sylfaenol ar gyfer achub person mewn anhawster
  • Sut i osgoi anafiadau gwddf rhag plymio i mewn i ddŵr bas
  • Sut i rybuddio’r gwasanaethau brys a deall peth cymorth cyntaf sylfaenol a gwybodaeth CPR

Diolch unwaith eto am eich holl gefnogaeth!

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com