HYFFORDDIANT STAFF | Ymweliad Safety Central

Yn ystod mis Rhagfyr, roedd gan staff PentrePeryglon y pleser o ymweld â’n cydweithwyr yn Safety Central, y ganolfan ddiogelwch yn Lymm, Swydd Gaer.

Safety Central yw Canolfan Addysg Diogelwch a sgiliau bywyd Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer, a agorodd eu drysau ym mis Medi 2017. Mae’r ganolfan yn cynrychioli buddsoddiad o £4.5m gan Awdurdod Tân Sir Gaer er mwyn cadw cymunedau Dwyrain Swydd Gaer, Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, Halton a Warrington yn ddiogel rhag damweiniau a niwed osgoi arall.

Roedd yn gyfle gwych i’n tîm o Geidwaid weld canolfan ddiogelwch arall ar waith ac i rannu arfer da.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Tîm Ceidwaid Diogelwch Canolog i BeryglonPerygl ym mis Chwefror 2018.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com