Helpu i Goleuo PP – Cronfa Ynni M&S

Newyddion gwych – mae PentrePeryglon wedi llwyddo i gael y rhestr fer ar gyfer y gronfa Marks & Spencer Energy!

Hoffwn warchod ynni a lleihau ei allyriadau carbon trwy ddisodli’r holl oleuadau presennol o fewn yr adeilad 14,000 troedfedd sgwâr â goleuadau LED sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.

Byddai’r cyllid yn ein galluogi i wella’r goleuadau trwy’r ganolfan, gan roi goleuadau ychwanegol mewn mannau wedi’u goleuo’n wael yn ogystal â gwella’r golau allanol ar gyfer ein grwpiau nos.

Yn ogystal, gan ddisodli’r holl oleuadau i oleuadau LED mwy effeithlon, byddai’r newid yn lleihau’r defnydd o ynni ac felly costau ynni a llai o allyriadau carbon. Fel elusen, mae’n bwysig inni leihau costau lle bo modd ac mae’r newid hwn yn gyfle gwych i wneud hynny.

 

Pleidleisiwch yma am PentrePeryglon nawr ar y safle ynni M&S i’n helpu #illuminateDP – 

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com