Gweithredu!

Mae ein taith gynaliadwyedd newydd sbon, Gweithredu, yn lansio heddiw. Mae Gweithredu yn daith hollol wahanol i daith y Rhaglen Graidd. Bydd y daith newydd hon yn fyrrach, ond yn dal yn llawn dop o wybodaeth. Felly, beth fyddwch chi’n ei ddysgu o daith Gweithredu? Bydd pynciau fel sut i fod yn fwy cynaliadwy, beth yw ailgylchu, o ble mae ein bwyd yn dod, newid hinsawdd a llawer o rai eraill yn cael eu trafod yn ystod eich ymweliad. Nod y daith hon yw addysgu disgyblion ar sut y gallwn fod yn fwy cynaliadwy trwy newid ychydig ar ein harferion a all wneud gwahaniaeth mawr. Mae Gweithredu wedi’i gynllunio i ennyn diddordeb y plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol ac mae’n cynnwys adnoddau ar gyfer gwaith dilynol.

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd sydd wedi cael eu cymhorthdal. Mae hyn yn golygu ein bod yn cynnig mynediad am ddim ond £4 y disgybl tra hefyd yn cynnig cymorth tuag at gostau cludiant. Mae lleoedd yn llenwi’n gyflym, felly rydym yn cynghori i archebu lle yn fuan! Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Swnio fel y daith berffaith i chi a’ch disgyblion? Gallwch gysylltu â ni ar 01745 850414 neu e-bostio gwybodaeth@pentreperyglon.org.uk.

 

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com