Ffair Gymunedol

Yn dilyn y Ffair Gymunedol ar y 18fed o Chwefror, codwyd swm anhygoel o £256.68 i PentrePeryglon! Hoffem ddiolch i chi gyd am ddod i ddiwrnod mor llwyddiannus. Diolch i’r holl fusnesau lleol oedd yn bresennol am ei wneud yn ddiwrnod mor llwyddiannus. Roedd y plant wrth eu bodd yn cwrdd â Marshall o Paw Patrol! Diolch arbennig i Dreamy Soul Teepee’s am gynnal a threfnu’r ffair er budd PentrePeryglon.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com