Diogelwch Digidol

Ydych chi’n gwybod sut i gadw’n ddiogel ar y rhyngrwyd? Ydi’ch proffil chi yn breifat? Ydych chi’n gwybod beth yw trolio ar y rhyngrwyd?

Wrth i’n bywydau’n ddod yn fwy digidol, mae diogelwch ar-lein yn dod yn bwysicach. Mae PentrePeryglon yn gallu cynnig Hyfforddiant Diogelwch ar y Rhyngrwyd wedi’i deilwra* a fydd yn canolbwyntio ar y materion sy’n ein hwynebu o fewn y byd digidol, ac yn rhoi’ r wybodaeth ddiweddaraf i chi am holl elfennau diogelwch ar y rhyngrwyd.

Mewn sesiynau blaenorol, cafodd y materion isod eu harchwilio:

  • Sut mae’r rhyngrwyd wedi esblygu
  • Ymchwilio Materion Diogelwch ar y Rhyngrwyd
  • Seiberfwlio a throlio
  • Strategaethau i reoli materion diogelwch ar y Rhyngrwyd

Gall y sesiynau Diogelwch ar y Rhyngrwyd gael eu teilwra ar gyfer pob grŵp – boed ar gyfer plant, rhieni / gofalwyr neu weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant.

Am ragor o wybodaeth am y pecynnau Hyfforddiant Diogelwch ar y Rhyngrwyd, cysylltwch â ni ar 01745 850414.

*Bydd cost ychwanegol


Cysylltwch â Ni...

    http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com