CYNGERDD NADOLIG | Cadeirlan Llanelwy

Ar 1af Rhagfyr, cafodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol gyda chyngerdd wych yng Nghadeirlan Llanelwy. Roeddem yn hynod ddiolchgar i ni gael eich dewis eleni i fod yn un o elusennau Esgobaeth Llanelwy i gael defnydd o’r Eglwys Gadeiriol heb unrhyw dâl.

Cynhaliom Gyngerdd Nadolig gyda pherfformiadau o Ysgol Bryn Garth, Ysgol Gronant ac Ysgol Trelogan; Côr Merched y Fflint a Chwartet Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru.

Cododd y digwyddiad dros £1908 ar gyfer PentrePeryglon, a fydd yn mynd yn ôl i’r elusen i’n helpu gyda’n darpariaeth graidd.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i BOB un a fynychodd y digwyddiad yn ogystal â’r rhai a oedd yn ei gefnogi mewn gwahanol ffurfiau – ni fyddai’r digwyddiad mor llwyddiannus ag y bo modd pe na bai am y gefnogaeth a gawsom!

Nadolig Llawen

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com