Cydweithio Youth Shedz

Mae PentrePeryglon yn cychwyn ar brosiect newydd cyffrous ar y cyd ag Youth Shedz Cymru – wedi’i ariannu’n hael gan The Neumark Foundation. Mae Youth Shedz yn fenter sydd wedi ennill gwobrau ac sydd â grwpiau ar draws Gogledd Cymru sy’n darparu lle diogel i bobl ifanc archwilio pwy ydyn nhw, i ddatblygu perthnasoedd cymdeithasol gyda modelau rôl addas, a dysgu sgiliau newydd. Mae’r bobl ifanc sy’n ymwneud â Youth Shedz yn mynd i adeiladu ar eu profiad blaenorol o greu cyfarfyddiadau VR rhyngweithiol trwy eu prosiect County Lines 4 Good a chymhwyso’r hyn a ddysgwyd o hynny i greu rhywbeth unigryw – gan ddefnyddio PentrePeryglon fel ysbrydoliaeth ac fel lleoliad ffilmio! Byddwn yn treialu’r clustffonau Meta Quest 3 VR newydd sbon ar gyfer y prosiect hwn gan ddefnyddio’r platfform Near-Life gwych ac yn dod â grŵp o ysgrifenwyr sgriptiau a chaneuon dawnus ynghyd i weithio gyda’r grŵp hwn o bobl ifanc wrth iddynt gynhyrchu ffilm sy’n canolbwyntio ar wahanol agweddau. diogelwch, ymddygiad cymdeithasol a chydnabod canlyniadau. Mae’r prosiect hwn wedi hen ddechrau a hyd yn hyn, mae’r bobl ifanc wedi creu argraff fawr arnom gyda’u brwdfrydedd, eu syniadau a’u sgiliau ymarferol mewn ffilmio, ysgrifennu sgriptiau ac actio. I gael gwybod mwy ewch i https://theneumarkfoundation.com/empathy-navigating-social-challenges

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com