Car Newydd!

Mae gennym ychwanegiad NEWYDD SBON i’r ganolfan!

Allan gyda’r hen… ac i mewn gyda’r newydd! Diolch arbennig iawn i Toyota Manufacturing Charitable Trust am roi’r car yn garedig i ni! Er trist oedd gweld yr hen Toyota Corolla yn gadael, rydym mor falch o weld y car newydd a sut mae’n edrych! Hoffem hefyd ddiolch i Allen a Smith Metal Recycling am gludo’r car newydd o Lannau Dyfrdwy, yn ogystal â chael gwared ar yr hen gar!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r ganolfan yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf!

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com