Aelod Tîm Newydd | Swyddog Cyllid a Phartneriaeth

Mae PentrePeryglon yn falch o gyhoeddi bod aelod o dîm newydd yn cael ei ychwanegu. Rydym yn croesawu Lorna Langton fel rhan o’r tîm fel y Swyddog Cyllid a Phartneriaeth!

Mae Lorna wedi treulio ei holl yrfa broffesiynol yn gweithio yn y sector cyhoeddus, gan ddechrau yn cefnogi oedolion sy’n agored i niwed yn Swydd Gaer ac yn ddiweddar, yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc fyddar ledled Cymru. Sefydlodd Lorna wasanaeth ieuenctid integredig (Youth Vibe) i bobl ifanc fyddar a’u cyfoedion gwrandawiad yn 2010 ac, ynghyd â phrofiad diweddar o reoli prosiect a ariennir gan y Loteri Fawr, mae wedi datblygu eu sgiliau a diddordeb mewn codi arian. Cymhwysodd Lorna fel Gweithiwr Ieuenctid yn 2012 ac mae’n parhau’n angerddol ynghylch sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfleoedd i ddatblygu a chyflawni eu potensial llawn.

Bydd Lorna yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cronfeydd codi arian ac incwm yr elusen i gefnogi twf y ganolfan. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ariannu yn PentrePeryglon, peidiwch ag oedi i gysylltu!

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com