2022 – Am flwyddyn!

Roedd 2022 yn flwyddyn lwyddiannus i ni ym MhentrePeryglon.

Ar ddechrau’r flwyddyn, fe wnaethom ddisodli’r raffeg finyl yn yr arddangosfa llifogydd i arddangos goleudy Talacre yn hytrach nag Eryri. Yn ogystal, cwblhawyd y senario bws gyda graffeg newydd a’r seddi bws o fewn y senario. O fewn y flwyddyn, rydym wedi penodi Cynorthwyydd Marchnata i helpu i gynyddu ein cyrhaeddiad, yn enwedig defnyddio cyfryngau cymdeithasol i roi ein henw allan yno.

Ym mis Awst, trefnodd Clwb Golff Abergele ddiwrnod llawn o weithgareddau codi arian ar ran PentrePeryglon. Llwyddodd y digwyddiad i godi llawer o arian – diolch yn fawr i Wayne (ein trysorydd) yr holl dîm a’r gwirfoddolwyr niferus a weithiodd cyn ac yn ystod y digwyddiad i’w wneud yn llwyddiant ysgubol.

Erbyn diwedd y flwyddyn, cawsom y car Toyota Hybrid newydd, gyda diolch i ‘Toyota Manufacturing UK Charitable Trust’. Ar ben hyn, rydym wedi gosod arwyddion newydd o amgylch y ganolfan sydd wedi cael eu disodli gan y brand newydd ar gyfer PentrePeryglon.

O ran ymwelwyr, rydym wedi cael 7118 o ymwelwyr eleni. Mae hyn yn cyfrif am 5998 o ddisgyblion, 293 o aelodau o grwpiau trefniadol, ac 827 o aelodau’r cyhoedd. Roedd hyn yn cynnwys cyfanswm o 171 o ysgolion. Rydym wedi derbyn sylwadau ac adolygiadau hyfryd gan ein hymwelwyr. Rydym mor falch bod ymweliad â ni wedi bod yn fuddiol, p’un a ydych wedi ymweld dros y gwyliau lleol neu gydag ysgol / grŵp wedi’i drefnu.

Diolch yn arbennig i bob un ohonoch a ymwelodd, a archebodd ymweliad gyda ni, i’n hymddiriedolwyr a’r holl sefydliadau a busnesau sydd wedi ein cefnogi ac sy’n parhau i’n cefnogi.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com