PLEIDLEISIWCH AM BENTREPERYGLON

Rydym yn gofyn am eich pleidleisiau unwaith eto! Mae PentrePeryglon wedi bod yn llwyddiannus wrth fynd trwodd i rownd pleidleisio Gwobrau Eich Cymuned Eich Dewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Rydym wedi gwneud cais am £4997 i allu cymhorthdal ymweliadau i ymwelwyr i fynd ar daith i’r ganolfan a derbyn gwybodaeth ychwanegol am seiber diogelwch.

Mae PentrePeryglon angen eich cefnogaeth mewn gwirionedd ac rydym yn gofyn a allech chi bleidleisio drosom ni! Gallwch bleidleisio hyd at 4 gwaith o bob ISP a byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn eich cefnogaeth!

I bleidleisio, ewch i https://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice/place-your-vote, dewiswch Gogledd Cymru a dod o hyd i DangerPoint.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com