Ein Cefnogi

Rydym yn elusen sy’n dibynnu ar haelioni busnesau, ymddiriedolaethau ac unigolion. Rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth yr ydym yn derbyn gan gynnwys cymorth arbenigol caredig, nawdd neu roddion penodol.

Gallwch ddarllen mwy am y wahanol ffyrdd y gallwch chi helpu cefnogi PentrePeryglon o’r opsiynau uchod (os ydych yn hofran dros y bar dewislen dylai’r opsiynau yn ymddangos) neu gallwch roi un o’r tîm alwad ar 01745 850414 a fyddwn yn hapus i drafod gyda chi.Ymunwch â Tîm PentrePeryglon a rhedeg Marathon Eryri 2018 i’ch elusen diogelwch plant leol.

Cynhelir digwyddiad 2018 ar ddydd Sadwrn Hydref 27ain am 10:30 a.m.

Gyda’r addewid o olygfeydd syfrdanol, mae’r llwybr anodd ac ysblennydd sy’n amgylchynu’r Wyddfa yn rhoi lle unigryw i’r digwyddiad hwn yn y calendr marathon blynyddol.

Mae ceisiadau i Eryri Marathon Eryri 2018 yn LLAWN ond gallwch barhau i sicrhau lle trwy ymuno â TÎM PENTREPERYGLON!

————————————————————————————————————————————————————————-

Ni allai sicrhau eich lle yn Marathon Eryri fod yn hawsach.

Fel partner elusen ar gyfer Marathon Eryri, mae gennym nifer o leoedd gyfyngedig sydd ar gael a byddwn yn eu hariannu ar eich rhan. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn addo codi isafswm nawdd o £300.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd yn uniongyrchol tuag at ariannu addysg hanfodol sgiliau diogelwch a bywyd i blant a theuluoedd ledled Gogledd Cymru.

I Gofrestru:

Os hoffech drafod unrhyw un o’r manylion, peidiwch ag oedi i roi galwad i ni neu, gallwch lawrlwytho a chwblhau’r ffurflen cofrestru a dychwelwch i Lorna mewn ebost i gwybodaeth@pentreperyglon.org.uk

————————————————————————————————————————————————————————-

Unwaith y byddwch wedi cofrestru i redeg ar gyfer Tîm PentrePeryglon byddwch yn ei dderbyn:

*Brecyn rhedeg wedi’i brandio gan PentrePeryglon (wedi’i bersonoli gyda’ch enw)

*Llawer o syniadau codi arian a chefnogaeth gan eich cyswllt codi arian ym MangrePeryglon

*Byddwn yn eich cefnogi wrth greu cyhoeddusrwydd i gyrraedd eich targed codi arian ac wrth gwrs i ddathlu eich cyflawniad ar ôl y digwyddiad.

*Cefnogaeth ar y diwrnod – byddwn hefyd yno i ennyn diddordeb yn ystod y digwyddiad.“The hidden dangers in the home”


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Get in touch...http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com