Uni of Chester

Prosiect Ymchwil PentrePeryglon

June 27th, 2018

Cynhaliom ddau o fyfyrwyr o Brifysgol Caer, Heather & Chloe, sy’n astudio’r Gyfraith a Throseddeg ar eu lleoliad 5 wythnos i gwblhau’r prosiect ymchwil blynyddol ym mis Mai/ Mehefin. Maent wedi ymweld â chyfanswm o 11 ysgol i ail-brofi gyda’r cwis o 5 o’r 6 sir yng Ngogledd Cymru. Yn ystod eu hymweliad, cyflwynodd y… Read More »

Llanwrst Youth Project Celebration Evening 2018

CYLLID | MENTER IEUENCTID LLANRWST

June 8th, 2018

Hoffai PentrePeryglon ddweud DIOLCH YN FAWR i Brosiect Ieuenctid Llanrwst sydd wedi darparu £4000 o gyllid tuag at ymweliadau i ddisgyblion yn ardal Llanrwst. Sefydlwyd Prosiect Ieuenctid Llanrwst ym mis Ionawr 1997 ac yn ddiweddar penderfynodd gau. Gyda’r arian sydd ar ol, dewisodd gefnogr nifer o elusennau a sefydliadau a oedd o fudd i blant… Read More »

donate

Rhedeg ar gyfer Tîm PentrePeryglon

April 25th, 2018

Teimlo’n ysbrydoli gan Marathon Llundain? Beth am ymuno â Tîm PentrePeryglon a rhedeg y Marathon Eryri yr Hydref hwn! Yn cael ei gynnal ar 27 Hydref 2018, gyda’r addewid o olygfeydd syfrdanol, llwybrau anodd ac ysblennydd sy’n amgylchynu’r Wyddfa yn rhoi lle unigryw i’r digwyddiad hwn yn y calendr marathon blynyddol. Mae ceisiadau i’r marathon… Read More »

croeso

Aelod Tîm Newydd | Swyddog Cyllid a Phartneriaeth

March 9th, 2018

Mae PentrePeryglon yn falch o gyhoeddi bod aelod o dîm newydd yn cael ei ychwanegu. Rydym yn croesawu Lorna Langton fel rhan o’r tîm fel y Swyddog Cyllid a Phartneriaeth! Mae Lorna wedi treulio ei holl yrfa broffesiynol yn gweithio yn y sector cyhoeddus, gan ddechrau yn cefnogi oedolion sy’n agored i niwed yn Swydd… Read More »

NWPCC Award

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru | Llwyddiant

January 19th, 2018

Hoffem ddweud diolch yn fawr i bawb a bleidleisiodd drosom ar Gomisiwn Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Eich Gwobrau Cymunedol Eich Dewis! Newyddion gwych – llwyddwyd i dderbyn ein gwobr am £4997 i’n helpu ni i addysgu dros 350 o ymwelwyr mewn seiber-ddiogelwch! Roeddem yn falch iawn o fynychu’r cyflwyniad gwobrwyo, ynghyd â’r holl enillwyr… Read More »

Co-op local cause

Achos Cymunedol Co-op

January 10th, 2018

Ydych chi’n aelod o’r Co-op? Oeddech chi’n gwybod, gyda cherdyn aelodau’r Co-op, gallwch ennill 5% i chi a 1% ar gyfer eich achos cymunedol dewisol. A dyfalu beth, gallwn ni fod yn achos cymunedol. Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech chi’n dewis PentrePeryglon fel eich achos lleol er mwyn rhoi eich 1% i ni. Mae’n… Read More »

Merry Christmas

Nadolig Llawen

December 15th, 2017

Hoffai PentrePeryglon ddymuno Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda i’r holl ymwelwyr, cefnogwyr a rhanddeiliaid ar gyfer 2018. Rydym wedi cael blwyddyn wych arall ym MhentrePeryglon ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at 2018 gyda llawer o ddatblygiadau newydd cyffrous yn dod yn fuan. Diolch am eich holl gefnogaeth yn ystod 2017 ac rydym… Read More »

Saftey Central Visit

HYFFORDDIANT STAFF | Ymweliad Safety Central

December 11th, 2017

Yn ystod mis Rhagfyr, roedd gan staff PentrePeryglon y pleser o ymweld â’n cydweithwyr yn Safety Central, y ganolfan ddiogelwch yn Lymm, Swydd Gaer. Safety Central yw Canolfan Addysg Diogelwch a sgiliau bywyd Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer, a agorodd eu drysau ym mis Medi 2017. Mae’r ganolfan yn cynrychioli buddsoddiad o £4.5m gan… Read More »

NEW Sinfonia Quartet

CYNGERDD NADOLIG | Cadeirlan Llanelwy

December 5th, 2017

Ar 1af Rhagfyr, cafodd PentrePeryglon ein digwyddiad Nadolig blynyddol gyda chyngerdd wych yng Nghadeirlan Llanelwy. Roeddem yn hynod ddiolchgar i ni gael eich dewis eleni i fod yn un o elusennau Esgobaeth Llanelwy i gael defnydd o’r Eglwys Gadeiriol heb unrhyw dâl. Cynhaliom Gyngerdd Nadolig gyda pherfformiadau o Ysgol Bryn Garth, Ysgol Gronant ac Ysgol… Read More »

NWPcrest

PLEIDLEISIWCH AM BENTREPERYGLON

October 30th, 2017

Rydym yn gofyn am eich pleidleisiau unwaith eto! Mae PentrePeryglon wedi bod yn llwyddiannus wrth fynd trwodd i rownd pleidleisio Gwobrau Eich Cymuned Eich Dewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Rydym wedi gwneud cais am £4997 i allu cymhorthdal ymweliadau i ymwelwyr i fynd ar daith i’r ganolfan a derbyn gwybodaeth ychwanegol am seiber… Read More »

Wave

CYLLID I WRECSAM

September 15th, 2017

Newyddion Da – buom yn llwyddiannus wrth dderbyn cyllid drwy’r Tîm Ysgolion Iach yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi cymhorthdal i ymweliadau ag ysgolion sy’n ymweld â ni o Wrecsam. Gall ysgolion a hoffai ymweld â Wrecsam mynediad am ddim ond £3 y disgybl o dan y cyllid, yn hytrach na £15 y disgybl… Read More »

ILLUMINATEDP CYM

Helpu i Goleuo PP – Cronfa Ynni M&S

September 4th, 2017

Newyddion gwych – mae PentrePeryglon wedi llwyddo i gael y rhestr fer ar gyfer y gronfa Marks & Spencer Energy! Hoffwn warchod ynni a lleihau ei allyriadau carbon trwy ddisodli’r holl oleuadau presennol o fewn yr adeilad 14,000 troedfedd sgwâr â goleuadau LED sy’n defnyddio ynni’n effeithlon. Byddai’r cyllid yn ein galluogi i wella’r goleuadau trwy’r… Read More »

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com