ILLUMINATEDP CYM

Helpu i Goleuo PP – Cronfa Ynni M&S

September 4th, 2017

Newyddion gwych – mae PentrePeryglon wedi llwyddo i gael y rhestr fer ar gyfer y gronfa Marks & Spencer Energy! Hoffwn warchod ynni a lleihau ei allyriadau carbon trwy ddisodli’r holl oleuadau presennol o fewn yr adeilad 14,000 troedfedd sgwâr â goleuadau LED sy’n defnyddio ynni’n effeithlon. Byddai’r cyllid yn ein galluogi i wella’r goleuadau trwy’r… Read More »

Ysgol Bro Dyfrdwy - 75,000th Visitor

Dathlu carreg filltir

June 8th, 2017

Heddiw, dathlodd PentrePeryglon carreg filltir arbennig iawn! Gydag ymweliad gan ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Bro Dyrdwy, Y Corwen, rydym wedi croesawu ein 75,000ef ymwelydd i’r Ganolfan. Rydym yn falch iawn o’r siawns i addysgu gymaint o ddisgyblion ac aelodau o’r cyhoedd dros y blynyddoedd. Ers agor, mae’r elusen wedi parhau i fynd o nerth i… Read More »

Ysgol y Llys-antibullying 2017

Adnodd gwrth-fwlio newydd

June 1st, 2017

Rydym yn falch iawn i lansio ein hadnodd gwrth-fwlio newydd a ddatblygwyd mewn parternship gydag Ysgol y Llys a Choleg Llandrillo. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda disgyblion Bl 5 &6 Ysgol y Llys a helpodd i greu sgript newydd. Roeddem eisiau gwneud yn siŵr bod y ffilm yn berthnasol i bobl ifanc ac wedi… Read More »

welcome

Golwg Newydd

June 1st, 2017

Helo a chroeso i’n gwefan newydd – rydym yn gobeithio y byddwch yn ei hoffi! Rydym wedi cael ychydig o newidiadau ar ein golwg ac yn bwysicaf oll, ei gwneud yn addas ar gyfer symudol, felly dylai fod yn llawer haws nawr ar gyfer ein hymwelwyr i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen.… Read More »