Archebu a Phrisiau

TI archebu eich ymweliad, gwirio ein horiau agor i wneud yn siŵr ein bod yn agor ar y diwrnod y byddech yn hoffi ymweld ac os hoffech archebu cyn i chi gyrraedd galwad un o’r tîm ar 01745 850414.

Isod, gweler ein prisiau ar gyfer ein Helfa Ditectif Dirgel ac hefyd PwyntCrefft!

*** Rydym yn derbyn taliadau cerdyn ***Prisiau - Helfa Ditectif Dirgel

Oedolion a Phlant£5
4oed ac o danAM DDIM
Gostyngiadau (dros 65oed a Myfyrwyr gyda cherdyn NUS)£4
Tocyn Teulu (4 ymwelydd neu drosodd)Gostyngiad o 20%


Prisiau - PwyntCreft

Crochenwaith - gan gynnwys blychau arian / deiliaid potiau planhigion / bwydwyr adaro £2.50
Eitemau crefft - magnedau/ wands / addurnauo £2.00
Paintioo £50c


“Excellent fun learning for all ages”


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com