Diwrnod allan i’r teulu

Helfa Ditectif Dirgel

Chwilio am ddiwrnod allan gwahanol i’r teulu? Yna peidiwch edrych ymhellach! Mae’r Helfa Ditectif Dirgel yn cynnig diwrnod allan llawn hwyl i’r teulu cyfan. Fel petasech ar set ffilm, byddwch yn dilyn llwybr dan do ar daith o’r cartref i’r traeth, cefn gwlad a maes chwarae, a lleoliadau realistig eraill ac yn dysgu am ddiogelwch mewn ffordd hwyliog. Ar eich ymweliad, byddwch yn dod yn Dditectif Dirgel, yn chwilio am y peryglon y gallech ddod ar eu traws bob dydd a chasglu cliwiau i gwblhau’r cwest.

Mynd o gwmpas y Ganolfan

Mae llawer i’w weld ar eich ymweliad neu ar yr Helfa Ditectif Dirgel,  felly cymerwch eich amser – nid oes angen rhuthro. Mae’r Ganolfan i gyd dan do (ac eithrio rhan fechan y tu allan ond mae gennym ganopïau os nad yw’r tywydd yn wych). Mae’r Ganolfan yn gwbl hygyrch i bob ymwelydd, ac i gadeiriau olwyn a phramiau. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael ar y safle hefyd. Archwiliwch y Ganolfan cyn i chi ymweld ac edrychwch ar ein map!“Worth a visit”


Sut i ddod o hyd i ni...

Mae PentrePeryglon oddi ar ffordd yr arfordir (A548) - troad Talacre o'r gylchfan. Dilynwch Ffordd yr Orsaf dros y bont a chymryd y troad cyntaf ar y dde.

Get in touch...http://www.health-canada-pharmacy.com/antidepressants.html | http://www.cheapambienpriceonline.com | http://www.besttramadolonlinestore.com