Ymddiriedolwyr

Mae gan PentrePeryglon sbectrwm eang o Ymddiriedolwyr gyda phartneriaid sefydlol Eni Bae Lerpwl (BHP Billiton gynt), Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn dal i eistedd ar y Bwrdd. Isod gwelwer y Bwrdd presennol:

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Lloyd FitzHugh (Cadeirydd)

Paul Hinchliffe (Is-gadeirydd)

Wayne Harris (Trysorydd)

Cerys Percival (Ysgrifennydd) -eni Bae Lerpwl, Materion Arbenigol Allanol

Lawrence Bamber – hefyd yn aelod o IOSH

Henry Dixon – BDB Marchnata

Yvonne Harding – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mervyn L Jones – Wedi Ymddeol Prif Swyddog Addysg

Mark Polin – Prif Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru

Simon A Smith – Prif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’r Ymddiriedolwyr hefyd yn mynychu cyfarfodydd strategol-grŵp.


Get in touch...